Jak zainstalować serwer CS:GO na VPS? – Poradnik

W filmie został przedstawiony proces instalacji serwera CSGO na prywatnym serwerze wirtualnym.

Komendy wykorzystane w filmie (według kolejności):

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install lib32gcc1 libc6-i386
adduser <nazwa_użytkownika>
su <nazwa_użytkownika>
mkdir <nazwa_folderu>
cd <nazwa_folderu>
wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gz
tar -xyzf steamcmd_linux.tar.gz
./steamcmd.sh
login anonymous
force_install_dir ./csgo/
app_update 740 validate
./srcds_run -game csgo -console -usercon +game_type 0
+game_mode 0 +mapgroup mg_bomb +map de_dust2

Inne wpisy