Jak zainstalować serwer CS:GO na VPS? – Poradnik

  • Adam Wilczyński
  • 13 kwietnia 2020
  • 1 min read

W filmie został przedstawiony proces instalacji serwera CSGO na prywatnym serwerze wirtualnym. Komendy wykorzystane w filmie (według kolejności): sudo apt-get updatesudo apt-get upgradesudo apt-get install lib32gcc1 libc6-i386adduser <nazwa_użytkownika>su <nazwa_użytkownika>mkdir <nazwa_folderu>cd <nazwa_folderu>wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gztar -xyzf steamcmd_linux.tar.gz./steamcmd.shlogin anonymousforce_install_dir ./csgo/app_update 740 validate./srcds_run -game csgo -console -usercon +game_type 0+game_mode 0 +mapgroup mg_bomb +map de_dust2

Czytaj dalej