Jak zainstalować serwer CS:GO na VPS? – Poradnik

W filmie został przedstawiony proces instalacji serwera CSGO na prywatnym serwerze wirtualnym. Komendy wykorzystane w filmie (według kolejności): sudo apt-get updatesudo apt-get upgradesudo apt-get install lib32gcc1 libc6-i386adduser <nazwa_użytkownika>su <nazwa_użytkownika>mkdir <nazwa_folderu>cd <nazwa_folderu>wget http://media.steampowered.com/client/steamcmd_linux.tar.gztar -xyzf steamcmd_linux.tar.gz./steamcmd.shlogin anonymousforce_install_dir ./csgo/app_update 740 validate./srcds_run -game csgo -console -usercon +game_type 0+game_mode 0 +mapgroup mg_bomb +map de_dust2

Czy zastanawialiście się jak wyglądał YouTube przed laty?

WayBack machine to swojego rodzaju archiwum, a mianowicie archiwum stron internetowych. Znajdziemy zapis każdego popularnego serwisu czy portalu z każdego możliwego dnia. Możemy też wykonać kopie swoich stron, jednak należy pamiętać, że jest zapisywany tylko front end stron, czyli to co widzimy na ekranie. https://www.youtube.com/watch?v=dca9cjs62dw Na załączonym filmie przedstawiłem działanie WayBack machine na przykładzie serwisu […]